Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu
Tìm kiếm
Loading
Liên kết hữu ích

Giới Thiệu

Lĩnh vực hoạt động

- Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, thương mại, y tế và xây dựng

 

- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm hàng hoá từ nguồn phế thải; tái chế, tái sử dụng phế thải

 

- Tư vấn, dịch vụ lập các dự án đánh giá tác động môi trường, quan trắc môi trường

 

- Tư vấn đầu tư(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính) xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, môi trường và đô thị(không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình).

 

- Đào tạo nghiệp vụ, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường đô thị(Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)

 

- Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ ngành môi trường đô thị và công nghiệp

 

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, vật liệu

 

- Lắp đặt quản lý, duy trì vận hành và sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng;

 

- Kinh doanh trồng mới duy trì chăm sóc cây xanh thảm cỏ vườn hoa

 

- Dịch vụ vệ sinh làm đẹp nhà cửa công trình công cộng cải tạo môi trường sinh thái;

 

- Thi công lắp đặt quản lý, duy trì và cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước, hè đường