Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu
Tìm kiếm
Loading
Liên kết hữu ích

Giới Thiệu

Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần môi trường đô thị và Công nghiệp Bắc Sơn xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của quý doanh nghiệp trong thời gian qua và tương lai.

Công ty cổ phần môi trường đô thị và Công nghiệp Bắc Sơn  tiền thân là Xí nghiệp xử lý chất  Công nghiệp - Ytế  trực thuộc Công ty môi trường đô thị Hà Nội được thành lập ngày 29/05/2002.  Sự ra đời của Công ty cổ phần môi trường đô thị và Công nghiệp Bắc Sơn đánh dấu một bước phát triển trong thời kỳ đổi mới.

* Ra đời  trước yêu cầu cấp thiết  của việc  thu gom xử lý chất thải  y tế và công nghiệp của thành phố, hơn ai hết người Môi trường hiểu rõ vấn đề ô nhiễm môi trường từ nguồn chất thải các bệnh viện hoặc từ các khu công nghiệp chế xuất... vì vậy ngay từ khi thành lập khẩu hiệu mà người Môi trường đô thị và Công nghiệp Bắc Sơn đặt ra là Giảm thiểu - Tái chế - Tái sử dụng - Tuần hoàn vật chất khẩu hiệu đó là kim chỉ nam cho mọi hành động của cán bộ nhân viên trong toàn Công ty.

* Gần 15 năm hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp Bắc Sơn đã có được những kết quả mà không phải công ty nào cũng có được: đó là vị thế trên thị trường trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp và y tế. Thương hiệu Môi trường đô thị và công nghiệp Bắc Sơn đã đi sâu vào tiềm thức của bao doanh nghiệp, bệnh viện phía Bắc Việt Nam. Những thành quả mà Công ty có được hôm nay là nhờ sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ nhân viên, sự quan tâm giúp đỡ lớn của các bộ ngành liên quan, lãnh đạo  Công ty TNHH nhà nước một thành viên môi trường đô thị.

Theo chủ trương của Đảng và nhà nước, nghị quyết của Công ty TNHH nhà nước một thành viên môi trường đô thị về đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến độ cổ phần các doanh nghiệp nhà nước, công ty Môi trường đô thị và công nghiệp Bắc Sơn  đã nhanh chóng được cổ phần. Ngày 24/9/2008 là một mốc lịch sử mới của cán bộ Công ty khi được gắn một tên mới đó là: “Công ty cổ phần”

* Gần 15 năm hình thành và phát triển với biết bao thăng trầm của đất nước nói chung và ngành môi trường nói riêng song Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp Bắc Sơn không ngừng lớn mạnh, sự lớn mạnh của Công ty thể hiện ở mô hình Tổ chức nhân sự, Hệ thống khách hàng, Hệ thống sản xuất.

* Tổ chức nhân sự:

Nếu như bộ máy tổ chức ngày đầu thành lập: ngoài ban giám đốc mới chỉ có 5 tổ nghiệp vụ, 3 xưởng sản xuất  thực hiện các nhiệm vụ thu gom, xử lý chất thải y tế thì nay đã có đầy đủ các phòng ban đảm nhiệm và điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Về nhân sự: Xí nghiệp xử lý chất thải công nghiệp y tế mới chỉ có 20 cán bộ công nhân viên trong đó có 5 đồng chí có trình độ đại học và cao đẳng thì đến nay Công ty đã có đội ngũ CBCNV trên dưới 300 người, trong đó đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng chiếm gần 1/3 tổng quân số.

* Các phòng ban nghiệp vụ và Xí nghiệp thành viên

Nếu như những ngày đầu mới thành lập khách hàng của Công ty chủ yếu là một số bệnh viện lân cận trên địa bàn Hà Nội thì năm 2012 khách hàng của Công ty là trên 80 bệnh viên lớn nhỏ và 200 doanh nghiệp, liên doanh  sản xuất tại các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận Miền Bắc. Công ty hình thành 6 phòng ban nghiệp vụ, 5 xí nghiệp thành viên để phục vụ cho việc điều hành quản lý, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải.

* Được đánh giá là một công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đã có nhiều đóng góp vào nhiệm vụ bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu của quốc gia. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 10 trong những năm qua đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của UBND thành phố Hà Nội và các Bộ ngành liên quan.

·        Mục tiêu

            “Vì môi trường Xanh – Sạch – Đẹp"

·        Phương châm hành động

             “Giảm thiểu - Tái chế - Tái sử dụng – Tuần hoàn vật chất”